Strana 1 z 1

GLOBÁNÍ PRAVIDLA // GLOBAL RULES

Napísané: 23 Júl 2019, 22:51
od užívateľa Neezy
CZE/SVK

Tieto pravidlá platia na všetkých herných serveroch.

1.Je zakázané šírenie reklám.

2.Neurážať hráčov na serveroch.

3.Rešpektovať Adminov.

4.Zákaz vydávať sa za člena Admin tímu.

5.Je zakázané používať programi typu (ab,wh) či scripty ktoré vás zvýhodňujú nad ostatnými hráčmi.

6.Nezneuživať chyby máp, pluginov.

7.Je prísne zakázané zverejňovať akékolvek informácie o členoch AdminTímu.

8.Je zakázané akýmkolvek spôsobom obchádzať bany.

9.Na serveroch je povolené rozprávať len Slovensky, Česky a Anglicky.

10.Je zakázané spamovať.

11.Je zakázané zdržiavať hru.

12.Je prísne zakázané prejavovať akýkolvek rasizmus,nacizmus voči ostaným hráčom.

13. Je zakázané obchádzať bany!

14. Je zakázané mať nevhodné a urážlivé meno!

15. Je zakázané radiť hráčom, či už cez chat, voicechat alebo nejaké externé programy (TeamSpeak, Discord a podobne)!

16. Zákaz zneužívání sponzorských práv.ENG

This policy applies to all game servers.

1.Advertisement is prohibited.

2.Do not hurt players on servers.

3.Respect Admins.

4. Prohibition to impersonate a member of the Admin Team.

5. It is forbidden to use programs (ab, wh) or scripts that favor you over other players.

6. Do not abuse map errors, plugins.

7. It is strictly forbidden to publish any information about AdminTim members.

8. It is forbidden to circumvent mines in any way.

9. Only Slovak, Czech and English are allowed to speak on servers.

10.It is forbidden to spam.

11. It is forbidden to delay the game.

12. It is strictly forbidden to show any racism, Nazism towards other players.

13. It is forbidden to circumvent mines!

14. It is forbidden to have an inappropriate and offensive name!

15. It is forbidden to advise players, whether through chat, voice chat or any external programs (TeamSpeak, Discord, etc.)!

16. Prohibition of abuse of sponsorship rights.