FLATBOOTS_INTRO 3.3.6

FLATBOOTS_EXPLAIN

Každý hráč má povinnost pročíst si tohle fórum. Neznalost pravidel se neomlouvá.
Every player has a obligation to read this forum. Ignorance of the rules is no excuse.
od Neezy
#12087
CZE/SVK

Obecné Pravidla

- Hráči jsou povinní se seznámit se všemi pravidly.
- Je zakázáno obcházet pravidla.
- Je zakázáno kazit hru ostatním.
- Je zakázáno zneužívat bugy, které může obsahovat mapa či samotná hra.
- Je zakázáno cheatovaní a propagovaní reklam. ( reklama na konkurenční portál )
- Na serveru se vyjadřujte slušně a ohleduplně k ostatním přítomným.
- Je zakázáno spamovat chat a to včetně voice chatu.
- Aby byl příkaz platný, musí se tam nacházet Sloveso.
- Je zakázáno mít nick, který je podobný nějakému příkazu.
- Mrtví hráči mají zakázáno mluvit do hry živým ( Tak ani na jiném komunikačním programu, vyjímka AFK hráči ).
- Pokuď ADMIN přeruší hru ( grabování, vysvětlování atd... ) T nesmí rebelovat.
- Server je určen pro Česko a Slovenskou komunitu.
- Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština a anglický jail slang.
- Na a Ke není to samé.
- Přilepit se je platný příkaz.
- Výhoda musí zvýhodnit T.
- Volný Den se nesčíta do sebe. ( nemůže mít 2krát slíbený Volný Den )
- Může se pouze určit směr pohledu, tudíž se nesmí zakázat myš.
- CT ani T nesmí vykřikovat falešné příkazy.
- Rozdíl mezi plošinou, rampou není.
- CT Zóny jsou prostory se Zbraněmi, Šachty, Zbrojnice, Střechy.
- Mrtví hráči neradí.
- Pokuď Warden zemře, všechny příkazy a zákazy padají.
- Jako pohyb se bere všechno, co se týká mobilizace postavy s vyjímkou pohybem myší. ( skok, box, čup atd.. )

Povinnosti vězňů ( T )

- Kuchání šachty není rebélie, není-li zakázáno Wardenem.
- Úkolem je poslouchat příkazy Wardena, nebo se vzbouřit.
- Pokuď máte jít na schody, tak nemáte jít na zábradlí.
- Nesmí chodit do CT Zon, všechny prostory, ke kterým se dá dostat pouze přes CT Zonu se automaticky stávají CT Zonou. ( Šachta, Zbrojka atd.. )
- Nesmí mačkat Warden a CT Tlačítka. ( vyjímka jsou tlačítka od dveří, nebo hráči označení VD )
- Vězni nesmí vynášet části atrakcí mimo areál vyhrazený pro atrakci.
- Vězeň smí mít granát za opaskem, nebo v ruce. ( smí ho zahodit až na příkaz wardena )
- Nesmí opouštět místa určené Wardenem.
- Vězeň se stává rebelem pokud -
- Vleze do CT Zóny
- Neuposlechne příkaz
- Pokuď má u sebe zbraň
- Zaútočí na dozorce
- Při porušení těchto zásad mohou být zabiti, nebo jim může být udělena adekvátní nevýhoda.
- Pokuď T sebere zbraň, musí vyhodit danou zbraň do 3 sekund.
- Pokud je T v samotce, musí si požádat o otevření cely nejpozději do té doby, než Warden vydá příkaz, který nemůže splnit v samotce. (Neučiní-li stává se rebelem)
- Poslední rebel(ové) nesmí zdržovat hru. ( kempit )
- T se nesmí přiblížit k CT na range nože.
- T nesmí dát Teamkill jinému T. ( např.. Atrakce, pokud Warden neřekne jinak )
- Pokud T dostané freehit, má nárok se vyléčit.
- Tazer se bere jako zbraň.

Povinnosti dozorců ( CT )

- Dozorce je povinen mít funkční mikrofon a adekvátní znalost pravidel serveru.
- Na začátku každého kola jsou dozorci povinni vzít si Wardena (/w), popřípadě ho nahradit po jeho smrti či odpojení ze serveru.
- Nesmí skákat do řeči Wardenovi ani ho jinak vyrušovat.
- Dozorce nesmí dávat bezdůvodné freekilly, freehity a napomáhat T.
- Pokud se vězeň zeptá, za co byl zabit, musí mu to objasnit CT, které ho zabilo.
- Nesmí spouštět atrakce, pokuď jim to Warden neporučí.
- CT je povinen nahlásit VD hráči kterému dal FK.
- Musí si držet dostatečný odstup od T. ( range nože )
- Musí strážit Wardena, nesmí si hrát.
- Musí být Wardenovi k dispozici.
- Rozbíjení šachet se bere jako napomáhání T.
- CT nesmí brát T zbraně, přičemž když někdo z T už zbraň vezme, tak se nepočítá jako T zbraň a CT může zbraň využívat.

Povinnosti Wardena

- Warden se musí vyjadřovat srozumitelně, platí pouze mluvené příkazy.
- Warden nesmí slovíčkařit.
- Warden musí otevřít cely do 40 sekund. ( řešení Freekillů/Pravidel nemusí )
- Warden musí být schopen tvořit zábavnou a kreativní hru pro ostatní hráče.
- Warden má povinnost trestat všechny vězně ve stejné míře a má zakázáno nadržovat.
- Všechny atrakce a hry započaté Wardenem se musí vysvětlit.
- Warden může přemístit T zbraň, pokud je to za účelem atrakce.
- Warden nesmí dávat bezdůvodné freekilly, freehity a napomáhat T.
- Warden je povinen vyslechnout T, pokuď dostal Freekill a následně problém vyřešit.
- Nesmí opakovat atrakci každé kolo např.: 3 kola po sobě náhoda atd..
- Nesmí schválně přerušovat voice a vymlouvat se, že příkaz nebyl v jednom voice.
- V případě zaspamovaného voice chatu, musí příkaz zopakovat.
- Musí upřednostnit vězně před rebely.
- Může vyhlásit mute 2krát za kolo, po dobu 1 minuty. Mute může být udělen jak jednotlivci, tak i všem.
- Warden musí udat důvod mutu.
- Je zakázáno nachytávat na bodík.
- Je zakázáno do sebe bugovat hráče NoBlockem.
- Pokud Warden řekne, že půjdete ve walku, tak váš jediný povolený pohyb je walk.
- Příkazy vyžadující zvýšenou aktivitu pohybů jsou zakázány. (tzv. šikana)
- Warden nesmí dávát nesplnitelné příkazy.
- Warden nemůže zakázat něco co je součástí VIP výhod, výjimkou jsou atrakce kde by VIP mělo obrovskou výhodu proti hráčům bez VIP (například climb, bhop, race) a poslední přání.
- Je zakázáno zbytečně vyvražďovat na začátku kola. (přesněji do 19:00 Herního času)
- Pokud je Warden, a T pomocí atrakce zabije T nejedná se o TK, ale o FK z důvodu chyby Wardena.

Hra na Simona

- Hra na Simona se začíná pouze frází "zahrajeme si na Simona" Vše ostatní typu "dáme si Simona" je bráno jako pokus o nachytání.
- Při hře na Simona vězni poslouchají pouze příkazy/zákazy začínající frází „Simon říká,...“
- Při započetí hry na Simona se vždy všechny příkazy a zákazy ruší.
- Simon se může kdykoliv přejmenovat na jiné podstatné jméno, v takovém případě všechny příkazy a zákazy stále platí.
- Hra na Simona se ukončuje pouze frází "Simon ukončuje simona" vše ostatní typu "konec Simona" je bráno jako pokus o nachytání (při přejmenovaném Simonovi se k ukončení používá poslední Simonovo jméno).
- Hry na Simona se musí zůčastnit všichni vězni, nikoliv jednotlivci.
- Při hře na Simona se smí hrát pouze jeden Simon. ( zákaz levelování. )

Reakce

- Reakce o kill jsou zakázáné, smí se jedině o výhodu či nevýhodu. ( Pokuď Warden řekne reakci bez výhody/nevýhody, automaticky je to nevýhoda )
- Reakce typu “první reakce na …” nesmí být vyřazovací. Poslední reakce je povolená pouze pro účel vyrovnání počtu T na danou atrakci.
- Při reakcích stále platí všechny příkazy a zákazy.
- Při první reakci je potrestán vězeň, který vykonal reakci jako první.
- Při poslední reakci je potrestán vězeň, který vykonal reakci jako poslední.
- Při reakcích do chatu se bere v potaz gramatika, nikoliv však diakritika.
- Reakce je příkaz.

Herní Mód

- Při módu je zakázano procházet secretem či šachtou. ( Neplatí pro schovku )
- Při módu je zakázano kempit v secretu či cele. ( Neplatí pro schovku )
- Při každém módu je zakázáno si jakkoliv doplňovat životy.
- Při módu je zakázáno kempit = plní se účel módu.
- Nesmí se kempit na cely.
- Nesmí se kempit na portály.
- Mohou být pouze čtyři módy za mapu.
- Pauza mezi módy musí být minimálně tři kola.

Atrakce

- Na atrakcích dočasně neplatí zákazy. ( pokud Warden neřekne jinak )
- Každá atrakce musí být řádně vysvětlená Wardenem.
- Po započetí atrakce vězni nesmí opustit hrací prostor atrakce.
- Pokuď T umře na atrakci, i když je poslední tak nemá právo na VD.
- Pokud umře T z důvodu chyby Wardena, má nárok na VD.
- Pokud je na atrakci 3 a více muklů, automaticky musí být zapnutý Noblock.

Volný den ( VD )

- První kolo na nové mapě se automaticky dává HVD.
- Vězeň s volným dnem nemusí poslouchat Wardenovi příkazy, bude však respektovat prostor ve kterém se Warden s vězni pohybuje. Pokud se bude do hry plést, může mu být VD ukončeno.
- Warden je povinen ukončit VD, pokuď jsou poslední 2T naživu.
- Pokud je Warden poslední naživu, může ukončit HVD / VD.
- Pokud T dostane freekill, muže si vybrát mezi VD nebo tím, že si CT dá slay.
- Pokud padne víc ják 3 FK tak příští kolo bude automaticky HVD.

Příkazy a zákazy

- Na zareagování na příkaz/zákaz máte dvě sekundy.
- Všechny příkazy a zákazy plním přímou cestou a bez zdržování.
- Příkaz má přednost před zákazem.
- Příkaz ruší zákaz po dobu trvání příkazu.
- Příkaz ruší předešlý příkaz, pokuď jsou si v rozporu.
- Pokuď Warden řekne nesplnitelný příkaz, automaticky se ignoruje.

Poslední přání ( LR )

- Poslední T má plné právo na LR a nemusí poslouchat příkazy a zákazy, pokuď není rebel.
- Je zakázáno se zabíjet pomocí commandu "kill".
- Při vybírání LR je zakázano zdržovat. ( maximálně 15 sekund )
- Při závodu je čas na vybrání pozic neomezený, pokud se však úmyslně nezdržuje hra.
- Hráč s LR je povinen zahodit zbraň v případě, že s ní CT ohrožuje.
- Požadavky posledního T musí být vyvážené pro obě strany.

Herní Dny

- Mohou být kdykoliv zrušený Wardenem a lze je kombinovat.
- Pokud je v příkazu nesplnitelná akce, automaticky se bere jako neplatný a ignoruje se.
- Jakákoliv hra z herních dnů musí být povolena administrátorem.

- [Tlustý Den] : T chodí celé kolo pouze walkem. ( nesmíš běhat celé kolo, nesmí čupět, skákaní zakázáno není, ale BHOP ano )
- [Kachní Den] : T chodí celé kolo pouze v čupu. ( nesmíš si stoupnout celé kolo, skákání zakázáno není )
- [Den Opaků ] : Slovesa mají opačný význam. ( půjdete - nepůjdete / nepůjdete - půjdete )


Rules by : Games-town.eu
STATUS

Zdravím Je fakt neskutečné, že už j[…]

Ban za nic.

Takže tímto bych rád požádal […]

http://leteckaposta.cz/132381491 : D DD

Nové pravidlá JB

K tomuto príspevku môžte pridá[…]

Pripoj sa do našej Steam Group