FLATBOOTS_INTRO 3.3.6

FLATBOOTS_EXPLAIN

Každý hráč má povinnost pročíst si tohle fórum. Neznalost pravidel se neomlouvá.
Every player has a obligation to read this forum. Ignorance of the rules is no excuse.
od Neezy
#12082
CZE/SVK

1. Je povinnost plnit cíl mapy (plant, defuse ...)

2. Je zakázáno prísne kempit na spawne po 1:35!

►Končí vtedy buy timer, navyše CT cez mid dvere vtedy už neprechádzajú (ojedinele).

3. Je zakázáno púšťať do voice pesničky!

4. Bugování bomby do míst kde se hráč bez VIP účtu nedostane!

5. Je zakázáno jakkoli kazit hru spoluhráčům!

6. CT majú zakázané rushovať T-SPAWN po čas 1:30

7. Oba planty se hrají až když je 5CT
►To znamená, že T NEBUDOU chodit přes B.ENG

1. Is there a duty to fulfill the map goal (plant, defuse ...)

2. It is forbidden to camp strictly at spawn after 1:35!

►End the buy timer ends at that time, and the CT door does not pass through the mid door (sporadically).

3. It is forbidden to play a voice song!

4. Bugging the bomb to places where a player without a VIP account will not get!

5. It is forbidden to grief the game to teammates!

6. CTs are prohibited from rushing T-SPAWN for 1:30

7. Both Plants are played only when it is 5CT
►This means they will NOT walk over B.
STATUS

Zdravím Je fakt neskutečné, že už j[…]

Ban za nic.

Takže tímto bych rád požádal […]

http://leteckaposta.cz/132381491 : D DD

Nové pravidlá JB

K tomuto príspevku môžte pridá[…]

Pripoj sa do našej Steam Group