FLATBOOTS_INTRO 3.3.6

FLATBOOTS_EXPLAIN

Každý hráč má povinnost pročíst si tohle fórum. Neznalost pravidel se neomlouvá.
Every player has a obligation to read this forum. Ignorance of the rules is no excuse.
Užívateľov profilový obrázok
od erdo
#13898
Obecné Pravidla

- Řekne -li Vám admin, abyste něco udělali, tak respektujte jeho autoritu a splňte jeho žádost
- Pokuď ADMIN přeruší hru ( grabování, vysvětlování atd... ) T nesmí rebelovat
- Je zakázáno obcházet pravidla či jakkoliv hledat chyby v pravidlech
- Slovíčkaření je povoleno do jisté míry, nic se nemá přehánět
- Je zakázáno kazit hru ostatním
- Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština a anglický jailbreak slang
- Je zakázáno používát cheaty, scripty, externí programy na serveru
- Je zakázáno jakkoli se vydávat za admina
- Je zakázáno využívát chyb hry nebo mapy
- Je zakázáno jakkoli nadržovat
- Je zakázáno spamovat voice chat, text chat
- Server je určen pro Českou a Slovenskou komunitu
- Výhoda musí zvýhodnit T
- Volný den se nesčítá
- Plošina a rampa neni totéž
- Jako pohyb se bere skok, box, čup a movement hráča
- Warden se nemůže předávat, pokud jde aktuální Warden afk, pouze příkazem !uw, a poté !w
- Mrtví hráči neradí, může se poradit pozice AFK hráčů
- Mrtví hráči mají zakázáno mluvit do probíhájící hry
- Musíte mít čitelné jméno, které obsahuje pouze znaky klávesnice QWERTY
- Do času 18:30 se nesmí zabíjet, dávají se pouze nevýhody ( okrem rebelov ktorí hitnu CT či opustia miesto určené Wardenom )
- Nevýhody se dávají pouze do noh a rukou
- Pokud hráč dostane více než dvě nevýhody Warden je povinen ho zabít
- FK, FH, MFK se musí řešit ( FK = VD, MFK = HVD, FH = HEAL )
- MFK je pokud CT dá více než 2FK
- Poměr 1 CT ku 1,5 T
- Respektujte ostatní hráče


Příkazy a zákazy

- CT nesmí vykřikovat falešné příkazy
- T nesmí vykřikovat příkazy
- „Pustíte myš.“ je neplatný příkaz
- Lze určit místo pohledu
- „Přilepit se k/na ...“ je platný příkaz
- Příkaz „Půjdete na schody.“ neznamená, že půjdete na zábradlí
- Pokuď WARDEN zemře, všechny příkazy a zákazy padají po 5 sekundách
- Příkaz se stává platným, když v něm je sloveso v určitém tvaru ( Věty typu „Uděláte skok.“ jsou pouze nachytávky )
- Je zakázáno mít nick podobný příkazu
- Je zakázáno si měnit nick, když se hráči dáva VD
- Všechny příkazy a zákazy se plní přímou cestou a bez zdržování
- Příkaz má přednost před zákazem
- Příkaz ruší zákaz po dobu trvání příkazu
- Příkaz ruší předešlý příkaz, pokuď jsou si v rozporu
- Nesplnitelný příkaz se automaticky ignoruje a plní se ten předešlý
- Při příkazu „Pustíte klávesnici.“ se berou defaultní bindy pro pohyb ( výmluvy typu „Mám skákání na kolečku neplatí“ )
- Při atrakci, která není součástí mapy ( otázky, příklady, karaoke, atd.. ) platí příkazy, které warden zadal předtím
- Na a Ke není to stejné
- Příkazy vyžadující zvýšenou aktivitu pohybů jsou zakázány (tzv. šikana)


Pravidla pro WARDENA

- Warden musí mluvit a vyjadřovat se slušně a srozumitelně
- Warden musí mít funkční mikrofón
- Warden musí otevřít cely do 60 vteřin (V případě řešení fk/adminování/řešení rebélie se čas otevření cel může změnit)
- Warden musí být schopný tvořit zábavnou hru pro ostatní hráče na serveru
- Warden musí dát přednost vězni před rebelem
- Nesmí do sebe hráče bugovat noblockem
- Nesmí používat T zbraně ( přemísťovat je však může )
- Může dát mute všem vězňům i jednotlivci za spamování voice chatu ( MAX 2 mute za kolo, MAX 1 minuta )
- Warden nesmí dávat bezdůvodné freekilly, freehity a napomáhat T
- Warden je povinen vyslechnout T, pokuď dostal Freekill a následně problém vyřešit
- Nesmí opakovat atrakci každé kolo např.: 3 kola po sobě barvičky atd..
- Nesmí schválně přerušovat voice a vymlouvat se, že příkaz nebyl v jednom voice
- V případě zaspamovaného voice chatu, musí příkaz zopakovat
- Je zakázáno nachytávat na bodík
- Warden nesmí dávát nesplnitelné příkazy
- Warden má zakázáno říkát falešné příkazy
- Warden nemůže zakázat něco co je součástí VIP výhod, výjimkou jsou atrakce kde by VIP mělo výhodu proti hráčům bez VIP (například climb, bhop, race) a poslední přání
- Pokud je více než 2 T na atrakci je Warden povinen zapnout noblock (!nb) - Neplatí tam, kde je to účelem
- Nesmí zrušit výhodu vězňovi
- Nesmí přikázat zabití CT, pokud to není součástí atrakce.


Pravidla pro CT

- CT musí mít funkční mikrofón
- Na začátku kola má CT povinnost si vzít WARDENA
- Pokud není CT WARDENEM, tak nemůže dávát příkazy
- CT má zakázáno skákat WARDENOVI do řeči
- Povinností CT je chránit WARDENA a poslouchat jej
- CT musí po celou hru dávat pozor na vězně
- CT má zakázáno pomáhat vězňům v rebelování
- Je povinen ohlásit svůj FK a nahlásit danému hráči VD další kolo
- Je povinen ohlásit FH WARDENOVI
- CT nesmí kempit v CT zónách
- Nesmí spouštět atrakce, pokuď jim to Warden neporučí
- Musí si držet dostatečný odstup od T. ( range nože )
- CT nesmí dávat teamkilly
- CT musí nahradit WARDENA, pokud je WARDEN mrtvý
- Musí být schopen odůvodnit za co zabil T


Pravidla pro vězně

- Vězeň má za úkol poslouchat WARDENA, Simona nebo se vzbouřit
- Vězeň se stává rebelem pokud vejde do CT zóny ( CT zóna = šachta, zbrojka )
- Vězeň se stává rebelem pokud zraní jakkoli CT, Wardena
- Vězeň se nestává rebelem pokud zahodí granát, ale ve chvíli, kdy granátem hitne WARDENA nebo CT
- Vězeň se stává rebelem pokud neuposlechne příkaz wardena
- Vězeň se stává rebelem pokud zmáčkne CT tlačítko ( CT tlačítka jsou tlačítka u miniher, otevírání cel či zbrojky )
- Vězeň se stává rebelem pokud drží zbraň déle jako 2 sekundy
- Vězeň má za úkol plnit pouze mluvené příkazy wardena
- Pokud je vězeň v samotce musí wardena upozornit nejblíže do té doby než warden vydá příkaz, který
v samotce nemůže splnit
- Rebel má právo se vrátit, jestliže se zeptá WARDENA a ten mu to povolí
- Kuchání šachty není rebélie
- Rebel má zakázáno zdržovat jakkoli hru
- Má zakázáno dávat teamkill ( výjimkou jsou atrakce, která teamkilly zahrnují )
- Nesmí opouštět místa určené wardenem


HVD / VD

- Jedno z prvních tří kol na nové mapě je warden povinen dát HVD
- Vězeň s volným dnem nemusí poslouchat Wardenovi příkazy, bude však respektovat prostor ve kterém se Warden s vězni pohybuje. Pokud se bude do hry plést, může mu být VD ukončeno
- Warden je povinen ukončit HVD / VD, pokuď jsou poslední 2T naživu
- Warden je povinen ukončit HVD po pěti minutách od zahájení HVD
- Warden je povinen ukončit HVD pokud je on sám poslední CT naživu (pokud není sám u CT)
- Vězeň s VD nesmí blokovat přistupová místa jako schody, dveře nebo žebříky
- VD musí mít smysluplný důvod
- HVD vzniká pokud se neotevřou cely, dá se MFK či pokud je nepoměr ( Nepoměr 1 CT = 1,5 T )
- HVD není herní mód


Reakce

- Reakce o kill jsou zakázáné, smí se jedině o výhodu či nevýhodu. ( Pokuď Warden řekne reakci bez výhody/nevýhody, automaticky je to nevýhoda )
- Reakce typu “první reakce na …” nesmí být vyřazovací. Poslední reakce je povolená pouze pro účel vyrovnání počtu T na danou atrakci. ( Vyrovnání počtu se může dávat jedině před atrakcí, která si ke hratelnosti vyžaduje vyrovnaní počtu )
- Při reakcích stále platí všechny příkazy
- Reakce je příkaz
- Při reakcích do chatu se bere v potaz gramatika a diakritika
- Vězni během reakce nesmí dělat jiné věci, než ty, které WARDEN nařídil


Herní módy

- Musí být vyhlášeny na začátku kola
- Při módu je zakázano procházet secretem ( Neplatí pro schovku, zombie day )
- Při módu je zakázáno kempit ( Neplatí pro CT při dobývání, schovku, či zombie day )
- Při módu je zakázáno si jakkoliv doplňovat životy
- Při módu je zakázáno používat jakkoli VIP výhody
- Nesmí se kempit na cely
- Nesmí se kempit na portály
- Pauza mezi módy musí být minimálně dvě kola
- Box – T se musí navzájem zabíjet nožem ( Pokud se T zabijí zbraní, tak se stávají rebely )
- Při Last Man Standing je zakázáno pronásledovat, může, ale nemusí se zakázat týmování


Herní dny

- Mohou být kdykoliv zrušený Wardenem
- Pokud je v příkazu nesplnitelná akce, automaticky se bere jako neplatný a ignoruje se
- Je zakázáno kombinovat herní dny ( Vyjímkou je den opaků )
- Mezi herní dny patří hunger games, kachní den, tlustý den, den opaků

Hunger games - T se musí navzájem zabíjet, mají povoleno chodit do CT zón, mají zakázano se pronásledovat a teamovat
Kachní den - T chodí po dobu trvání herního dne v čupu ( skákání zakázáno není, BHOP ano ,
Při tomto dni neplatí nevýhody)
Tlustý den – T po dobu trvání herního dne pouze walkují ( skákání a čupění je zakázáno,
Při tomto dni neplatí nevýhody )
Den opaků – Slovesa mají opačný význam. ( Půjdete – nepůjdete / nepůjdte – půjdete,
Při tomto dni neplatí nevýhody )


Hra na Simona

- Hra na Simona se začíná pouze frází "zahrajeme si na Simona" vše ostatní typu "dáme si Simona" je bráno jako pokus o nachytání
- Při hře na Simona vězni poslouchají pouze příkazy/zákazy začínající frází „Simon říká...“
Simon se může kdykoliv přejmenovat na jiné podstatné jméno, v takovém případě všechny příkazy a zákazy stále platí.
- Hra na Simona se ukončuje pouze frází "Simon ukončuje simona" vše ostatní typu "konec Simona" je bráno jako pokus o nachytání (při přejmenovaném Simonovi se k ukončení používá poslední Simonovo jméno)
- Hry na Simona se musí zůčastnit všichni vězni, nikoliv jednotlivci
- Při započetí či ukončení hry na Simona všechny zákazy a příkazy zůstavají


Atrakce

- Na atrakcích dočasně neplatí zákazy ( pokud Warden neřekne jinak )
- Každá atrakce musí být řádně vysvětlená Wardenem
- Po započetí atrakce vězni nesmí opustit hrací prostor atrakce
- Pokuď T umře na atrakci, i když je poslední tak nemá právo na VD
- Pokud umře T z důvodu chyby Wardena, má nárok na VD
- Při atrakcích je zakázáno podvádět
- Při atrakci TeamGames se nesmí měnit model


Poslední přání

- Poslední T má plné právo na poslední přání ( pokuď není rebel ) a nemusí poslouchat příkazy a zákazy
- Při vybírání posledního přání je zakázano zdržovat. ( maximálně 15 sekúnd )
- Při závodu je čas na vybrání pozic neomezený, pokud se však úmyslně nezdržuje hra
- Hráč s posledním přáním je povinen zahodit zbraň v případě, že s ní CT ohrožuje
- Požadavky posledního T musí být vyvážené pro obě strany
- Při !lr je zakázáno se jakkoli healovat
- U posledního přání typu Kulka za Kulku atd.. si může T říct dodatečné požadavky
- Shot 4 Shot musí být vyvážený pro obě strany


Oficiálni fotbalové pravidlá

- Je zakázáno podvádět
- Gól do vlastní branky se počítá jako bod pro soupeře
- Při gólu do soupeřové branky se Vám započítá bod
- Hraje se pouze v areálu fotbalu


CT Zóny

ba_jail_electric_vip_v3
ba_jail_minecraft_party_v6
ba_jail_rebellion_fix
jail_rehab
jail_xmf
jb_arctic_jail_v2
jb_bigmt_b2
jb_clouds_final5
jb_dust2_final2
jb_isyankalesi
jb_leaderminecraft
jb_lego_jail_2k17
jb_longstreet
jb_mcrunner_v1
jb_mountaincraft_v6
jb_obama_v5_beta
jb_ortaisyan_v1_fix
jb_peanut_v3r
jb_prison_architect_v1
jb_saverno_v2
jb_snow_v2
jb_spy_vs_spy_beta7
jb_summer_jail_v3
jb_undertale


Dodatky

JB = Jailbreak -> Tento herní mód
T = Terorista (Vězeň), CT = CounterTerorista (Policajt), W = Warden
Jít walkem = jít chůzí(pomalu/potichu) SHIFT
Jít v čupu(kačenka) = jdeš v čupu(dřepu, kleku) Ctrl
Voicechat = hlasová komunikace ve hře
Chat = textová komunikace ve hře
Admin = vysoká autorita na serveru
Mute = nemluvit v hlasové komunikaci
Freekill (FK) = bezdůvodné nebo neoprávněné zabití
Freehit = bezdůvodné, neoprávněné nebo úmyslné nastřelování
Slay = smrt / sebevražda (ve hře…)
CTBan = zákaz hraní za CT
Ban = zákaz hraní na serveru
Kick = vyhození ze serveru
AFK = hráč co je momentálně neaktivní ve hře
Anglický slang = převzatá slova/příkazy z angličtiny používající se na JB
Warden = CT hráč co dává příkazy
Wardenovat = schopnost dávat příkazy
CZ/SK = Česko / Slovensko
BHOP = Je to série skoků, kterým dosáhnete větší rychlosti než je rychlost běhu
Přímý směr = přímá cesta po zemi
Vzdušnou čarou = přesun podobný letadlu
Rebélie = vzpoura
Secret = Tajná místnost nebo místo, které dává mimořádnou výhodu
!w = Stanete se wardenem
!w = Pokud jste warden, objeví se Vám warden menu
!models = možnost nastavení modelu
!tp = third person
!fp = first person
!ws = možnost nastavení skinů na danou zbraň
!knife = možnost nastavení nože pro určitou stranu
!gloves = možnost nastavení rukavic pro určitou stranu[/color]


Pravidlá aktualizovné ku dňu 23.3.2020
Žiadosť o ban

• Nick hráča °Okty • Steam ID[…]

JAILBREAK Ahoj, chtěl bych na jailbreak[…]

mute/gag/silence

Žádám o přidání pr&aac[…]

UNBAN

nick: sbiq Steam ID hráča : STEAM_1:0:41904[…]

Pripoj sa do našej Steam Group